Roderlina

Från kajakens pedaler går en roderlina (vajer) som kopplar till rodret i kajakens akter. Genom att trycka på pedalerna kan man ändra vinkeln på rodret och därigenom styra kajakens riktning.

Så byter man roderlina på kajaken

För att byta roderlinan behöver man oftast bara en skiftnyckel eller en blocknyckel med rätt diameter. Om det är trångt att trä linan genom skrovet kan man ta hjälp av en dammsugare i ena änden eller blåsa igenom linan med tryckluft.

Är spåret som roderlinan ska gå genom tillräckligt grov för att få plats med två linor samtidigt kan man nyttja den gamla linan innan den dras ut. Det går att sy fast nya linan i den gamla och sedan dra genom nya roderlinan samtidigt som man drar ut den gamla.