Paddla inte med armarna

Om man ska orka paddla länge måste man använda en energisnål teknik som inte förbrukar all muskelkraft för snabbt. Man ska absolut inte dra paddeln bakåt med armarna. Det kommer snabbt att leda till uttröttade muskler.

Tekniken för effektiv paddling är att man sätter ner paddeln långt fram vid tårna och sedan trycker motsatt sida av paddeln framåt som en hävstång. Då förs vattnet på den sida där paddelbladet är nere i vattnet bakåt och vi åker framåt. Man ska inte dra det paddelbladet bakåt då man lätt tröttar ut armmusklerna då.

När paddelbladet som är nedsänkt i vattnet når höften ska man lyfta upp den och göra samma procedur på andra sidan. Om man låter paddeln passera höften kommer den att skjutsa in vatten under kajaken och vi tappar moment.

För att få extra fart kan man hjälpa till genom att trycka ifrån med foten mot fotstödet på den sida där paddelbladet befinner sig i vattnet. Då aktiveras än mer av de starka rygg- och bålmusklerna.