Manövrering

Roderlina

Från kajakens pedaler går en roderlina (vajer) som kopplar till rodret i kajakens akter. Genom att trycka på pedalerna kan man ändra vinkeln på rodret och därigenom styra kajakens riktning. Så byter man roderlina på kajaken För att byta roderlinan…

Paddla inte med armarna

Om man ska orka paddla länge måste man använda en energisnål teknik som inte förbrukar all muskelkraft för snabbt. Man ska absolut inte dra paddeln bakåt med armarna. Det kommer snabbt att leda till uttröttade muskler. Tekniken för effektiv paddling…