Havspaddlarnas Blå Band

Det finns en del stora utmaningar i svensk natur som har namn av färger så som Gröna Bandet (fjällvandring), Vita Bandet (på turskidor) och det Blå Bandet (till havs). Havspaddlarnas Blå Band (HBB) är en rejäl långtur som går ut på att paddla hela den svenska kuststräckan.

karta över Havspaddlarnas Blå bandet
Sveriges kust som utgör Havspaddlarnas Blå Bandet.

Var börjar och slutar Blå bandet exakt?

Sträckan som utgör det Blå Bandet går mellan Svinesund på västkusten till Haparanda längst upp i Bottenviken. Det är en kuststräcka som mäter cirka 220-250 mil. Mer exakt är det dessa start- och målplatser som gäller:

Gamla Svinesundsbron

Gamla Svinesundsbron, klicka för Google Maps

Riksröse 59 Haparanda

Riksröse 59 Haparanda, klicka för Google Maps

Havspaddlarnas Blå Band startades 1990

Mannen som kläckte idén till denna utmaning är Jim Danielsson och han instiftade Havspaddlarnas Blå Band 1990 för att sen bli förste godkända året efter. Det finns vissa grundregler som måste uppfyllas för att man ska få ett blått band godkänt.

Först och främst måste man anmäla att man tänker utföra paddlingen och för det krävs att man är minst 18 år. Både start och målgång ska anmälas till den som är administratör för HBB just nu. Vid startanmälan ska man uppge en del uppgifter om som sig själv och sin utrustning.

Hela paddlingen måste göras inom ett kalenderår och det ska göras på egen hand, helt och hållet. Man ska alltså färdas i en enmans havskajak och ha med sig all utrustning jämte proviant på kajaken. Dagsetapper ska noteras i en loggbok

Vid målgången rapporterar man tidpunkten för när man gjorde sin handpåläggning vid riksröset. Har man uppfyllt alla kriterier blir man upptagen i den ärofyllda skaran med paddlare som fullföljt havspaddlarens blå band.